logo-header.png
 • 08/12/2022

  Đánh giá hiệu năng (PQ) là gì?

  Đánh giá hiệu năng (PQ) là tài liệu chứng minh rằng máy móc/ thiết bị/ hệ thống có khả năng hoạt động liên tục và mang lại khả năng tái sản xuất với các thông số và đặc tính kỹ thuật đã được xác định trong thời gian dài.

  Xem thêm

 • 08/12/2022

  Thẩm định quy trình (PV) là gì?

  Thẩm định quy trình là một biện pháp nhằm đảm bảo quá trình sản xuất có khả năng tạo ra một cách đồng nhất thành phẩm có chất lượng đạt yêu cầu. Thẩm định là việc cung cấp chứng cứ trên hồ sơ rằng các bước then chốt trong quá trình sản xuất có tính […]

  Xem thêm

 • 08/12/2022

  Thẩm định vệ sinh (CV) là gì?

  Là bằng chứng bằng tài liệu thiết lập rằng các quy trình vệ sinh loại bỏ các dư lượng tới mức độ chấp nhận đã được xác định trước, có tính tới các yếu tố như cỡ lô, liều dùng, mức độ độc tính và kích thước thiết bị.

  Xem thêm

 • 08/12/2022

  Kế hoạch thẩm định gốc (VMP) là gì?

  Là một tài liệu cấp cao thiết lập một kế hoạch thẩm định cho toàn bộ dự án và tóm tắt toàn bộ triết lý và phương pháp của nhà sản xuất, được sử dụng cho việc thiết lập tính đầy đủ của các hoạt động thẩm định.

  Xem thêm

 • 08/12/2022

  Phân biệt đánh giá và thẩm định trong lĩnh vực dược phẩm

  Thẩm định và đánh giá về bản chất giống nhau trong đó thuật ngữ “đánh giá” thường sử dụng cho các thiết bị, phụ trợ và hệ thống, “thẩm định” sử dụng cho các quá trình.

  Xem thêm

 • 08/12/2022

  Hiệu chuẩn là gì?

  Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, chuẩn phương tiện đo với giá trị đo của thiết bị-phương tiện cần đo.

  Xem thêm

 • 08/12/2022

  Kiểm định là gì?

  Kiểm định là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiên đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.

  Xem thêm

 • 08/12/2022

  Dược phẩm là gì?

  Một nguyên liệu hoặc sản phẩm dự định sử dụng cho người hoặc thú y, được thể hiện dưới dạng thành phẩm hoặc ở dạng nguyên liệu ban đầu dùng cho dạng thành phẩm đó, phải chịu sự điều chỉnh của luật lệ về dược của quốc gia xuất khẩu và/hoặc quốc gia nhập khẩu.

  Xem thêm

 • 08/12/2022

  Mỹ phẩm là gì?

  Là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi và cơ quan sinh dục ngoài) hoặc răng và niêm mạc miệng với mục đích chính là để làm sạch, làm thơm, thay […]

  Xem thêm