logo-header.png

Hiện nay trong tất cả các lĩnh vực, việc sử dụng các thiết bị đo lường để theo dõi kiểm soát các thông số quá trình là hết sức cần thiết. Để đảm bảo thiết bị đo lường chính xác, sai số nằm trong giới hạn cho phép thì các thiết bị này trước hết phải được sản xuất bởi hệ thống dây chuyền sản xuất có chất lượng, có nguồn gốc. Sau đó các thiết bị phải được hiệu chuẩn và kiểm định ban đầu và định kỳ. Để xác định được việc kiểm định, hiệu chuẩn là bắt buộc hay không, trước hết người sử dụng phải tiến hành phân loại thiết bị đo lường.

Phân loại thiết bị đo lường
01

Phân loại phương tiện đo lường

a. Phương tiện đo lường nhóm 1 

Là các phương tiện đo được sử dụng trong các nghiên cứu khoa học, điều khiển, điều chỉnh quy trình công nghệ, kiểm soát chất lượng trong sản xuất. Hoặc các mục đích khác không nằm trong phạm vị của phương tiện đo lường nhóm 2 được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố.

Phương tiện đo lường nhóm 1 không có tính chất thương mại hoặc pháp lý.

b. Phương tiện đo lường nhóm 2 

Là các phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán. Mục đích là bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và các hoạt động công vụ khác phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng.

Phương tiện đo lường nhóm 2 có tính chất thương mại hoặc pháp lý. 

02

"Kiểm định" hay "Hiệu chuẩn"? Khi nào kiểm định bắt buộc?

Sau khi phân loại được phương tiện đo lường sử dụng, người sử dụng phải tuân thủ việc hiệu chuẩn/ kiểm định như sau:

Kiểm định hay hiệu chuẩn? Khi nào kiểm định bắt buộc?

Kiểm định hay hiệu chuẩn? Khi nào kiểm định bắt buộc?

a. Phương tiện đo lường nhóm 1

Đối với phương tiện đo nhóm 1 việc “kiểm định” hay “hiệu chuẩn” mang hình thức tự nguyện của tổ chức, cá nhân. Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn “kiểm định” hoặc “hiệu chuẩn” hoặc cả hai tùy theo yêu cầu và mong muốn của họ.

Phương tiện đo nhóm 1 được “kiểm định”, “hiệu chuẩn” tại các đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường tuân theo nghị định 105/206/NĐ-CP và nghị định 154/2018/NĐ-CP.

b. Phương tiện đo lường nhóm 2

Đối với phương tiện đo nhóm 2 việc “kiểm định” có tính chất bắt buộc, phải tuân thủ theo yêu cầu theo quy định của pháp luật. Các phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm định trong các trường hợp sau đây:

– Kiểm định ban đầu khi đưa vào sử dụng

– Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng

– Kiểm định sau khi sửa chữa

Danh mục các phương tiện đo lường nhóm 2 được bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo thông tư 23/2013/TT-BKHCN và thông tư 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều thông tư 23/2013, quy định rõ tên, biện pháp kiểm soát đo lường và chu kỳ kiểm định.

Xem quy định về đo lường đối với phương tiện nhóm 2 tại đây:

Thông tư 23/2013/TT-BKHCN

Thông tư 07/2019/TT-BKHCN

Các phương tiện đo lường nhóm 2 phải được kiểm định tại các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường “được chỉ định” tuân theo nghị định 105/2016/NĐ-CP và nghị định 154/2018/NĐ-CP.

Như đã nói ở trên, việc “kiểm định” hay “hiệu chuẩn” phương tiện đo nhóm 1 là hình thức tự nguyện không bắt buộc. Tuy nhiên trong một số lĩnh vực như dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay mỹ phẩm, hệ thống hướng dẫn thực hành tốt yêu cầu rõ phải tiến hành “hiệu chuẩn định kỳ” các thiết bị đo lường này và đó cũng là nội dung được quan tâm của các thanh tra viên khi tiến hành thanh tra các cơ sở sản xuất các sản phẩm đó. Còn đối với các phương tiện đo lường nhóm 2 thì luôn luôn là bắt buộc theo quy định của pháp luật trong tất cả các ngành và lĩnh vực.

03

Dịch vụ hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị của GMP Groups

Hiểu rõ bản chất về kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị đo lường, GMP Groups tự tin mang đến cho khách hàng dịch vụ kiểm định và hiệu chuẩn đầy đủ và chính xác nhất bao gồm:

– Tư vấn cho khách hàng cách phân loại thiết bị đo dựa trên mục đích sử dụng của thiết bị.

– Giúp khách hàng “kiểm định”  “hiệu chuẩn” thiết bị tuân thủ quy định của pháp luật và các hướng dẫn liên quan.

– Đảm bảo tính chính xác của kết quả “kiểm định” “hiệu chuẩn” từ đó giúp khách hàng đánh giá và sử dụng thiết bị cho phù hợp.

– Đảm bảo quy trình và hồ sơ “kiểm định”  “hiệu chuẩn” được chuẩn hóa tuân thủ theo các tiêu chuẩn đo lường liên quan.

– Đảm bảo tổ chức “kiểm định-hiệu chuẩn” phù hợp với từng nhóm phương tiện đo lường tuân thủ theo quy định của pháp luật.

– Người thực hiện “kiểm định’ “hiệu chuẩn” được đào tạo, có chuyên môn, có chứng chỉ.

– Thời gian cung cấp kết quả nhanh chóng và thuận tiện cho khách hàng

– Đảm bảo 100% các giấy chứng nhận và tem kiểm định có giá trị pháp lý.

Mọi thông tin chi tiết về dịch vụ Hiệu chuẩn & Kiểm định thiết bị vui lòng liên hệ: 

Công ty Cổ phần GMP Groups 

Địa chỉ: Lô LK20.8, KĐT Sinh thái Ecoriver, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Hotline/ Zalo: 0945.255.457 

Website: gmpgroups.com.vn

Email: info@gmpgroups.com.vn

0945255457