logo-header.png
khóa liên động
Cửa interlock liên động

Khóa liên động, còi liên động

Khóa liên động, còi liên động là gì?

Khóa liên động (interlock) là loại khóa đặc biệt chuyên kiểm soát ra – vào của 2 hoặc nhiều cửa cùng lúc. Trong đó trạng thái của 1 cửa trái với các cửa còn lại để ngăn chặn nhiễm chéo giữa các khu vực trong 1 phòng sạch và giữa phòng sạch với phòng không sạch.

khóa liên động

Khóa liên động

Còi liên động là 1 dạng của khóa liên động. Nhưng chỉ có tính cảnh báo bằng còi, không kiểm soát được ra – vào của các cửa.

Ưu điểm của khóa liên động, còi liên động.

Khóa liên động kiểm soát việc đóng/mở của các cửa cùng lúc.

Ví dụ khi cửa số 1 (cửa ngăn airlock và khu vực không sạch) mở ra thì cửa số 2 (cửa ngăn airlock và khu vực phòng sạch) bị cưỡng chế đóng. Một khi một trong 2 cửa mở thì cửa còn lại bắt buộc phải đóng.

Điều này có thể hiểu là chúng ta không thể mở cùng lúc 2 cửa của 1 khu vực khi 2 cửa đó thông sang các khu vực có cấp sạch khác nhau. Do đó bụi, vi khuẩn từ khu vực có cấp sạch thấp hơn không thể tràn sang khu vực có cấp sạch cao hơn được.

Cửa interlock liên động

                 Cửa interlock liên động

Ứng dụng của khóa liên động.

Khóa liên động là một vật tư phòng sạch có thể dùng cho các thiết bị như các airlock của các phòng có kiểm soát gắt gao về điều kiện môi trường (nồng độ bụi, nhiệt độ, độ ẩm).

Hay được dùng cho airlock của các phòng sản xuất chính (sấy tầng sôi, ép vỉ, sấy nang mềm, đóng nang mềm,….)

 

Liên hệ báo giá

Chia sẻ ngay: