logo-header.png
Thiết kế mô hình 3D hệ thống HVAC nhà máy dược phẩm
Thiết kế mô hình 3D hệ thống HVAC nhà máy dược phẩm
Thiết kế mô hình 3D hệ thống HVAC nhà máy dược phẩm
Thiết kế mô hình 3D hệ thống HVAC nhà máy dược phẩm
Thiết kế mô hình 3D hệ thống HVAC nhà máy dược phẩm
Thiết kế mô hình 3D hệ thống HVAC nhà máy dược phẩm
Thiết kế mô hình 3D hệ thống HVAC nhà máy dược phẩm
Thiết kế mô hình 3D hệ thống HVAC nhà máy dược phẩm
Thiết kế mô hình 3D hệ thống HVAC nhà máy dược phẩm
Thiết kế mô hình 3D hệ thống HVAC nhà máy dược phẩm

Thông tin dự án

GMP Groups là đơn vị đi đầu về công nghệ thiết kế – thi công hệ thống phòng sạch. Với việc áp dụng công nghệ mô hình 3D, chúng tôi cho ra đời các tour tham quan tại hệ thống phòng sạch và hệ thống HVAC của dự án ngay cả trước khi thi công.

Trên đây là mô hình 3D của hệ thống HVAC nhà xưởng số 3 Dự án nhà máy sản xuất dược phẩm, thực phẩm BVSK, mỹ phẩm – Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao FDA.

Diện tích nhà xưởng số 3: 2.774 m2, gồm 2 phân xưởng chính: phân xưởng dây chuyền sản xuất mỹ phẩm và phân xưởng dây chuyền sản xuất Siro.

Chi tiết video mô hình 3D dự án xem tại “Chi tiết dự án“.