logo-header.png

Danh sách các cơ sở trong nước đạt tiêu chuẩn GLP 2021

Chia sẻ:

GLP (Good Laboratory Practice) hay “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm” là bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng liên quan đến quá trình tổ chức và điều kiện tiến hành nghiên cứu phi lâm sàng trong hoạt động về dược đối với sức khỏe con người và an toàn môi trường được lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, ghi lại, lưu trữ và báo cáo.

GLP được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau về các hoạt động kiểm nghiệm, riêng đối với ngành sản xuất Dược phẩm, GLP có nghĩa là “Thực hành tốt trong phòng kiểm nghiệm thuốc”.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) công bố danh sách 24 cơ sở trong nước đạt tiêu chuẩn GLP được Cục cấp Giấy chứng nhận (cập nhật tới ngày 30/3/2021). Chi tiết 24 cơ sở xem tại:

Danh sách các cơ sở trong nước đạt tiêu chuẩn GLP 2021