logo-header.png

Danh sách các đợt đánh giá Thực hành tốt (GxP) đã tiến hành năm 2024 (Cập nhật tới ngày 18/03/2024)

Chia sẻ:

Tháng 3/2024 Cục quản lý Dược Việt Nam công bố kết quả đánh giá thực hành tốt (GxP)

Danh sách các đợt đánh giá Thực hành tốt (GxP) đã tiến hành năm 2024 (Cập nhật tới ngày 18/03/2024)

Link PDF xem & download chi tiết và rõ ràng nhất tại đây

Thông tin chi tiết về TƯ VẤN – THIẾT KẾ – THI CÔNG PHÒNG SẠCHTHI CÔNG HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GMP Groups

Trụ sở: Lô LK20.8, KĐT Sinh thái Ecoriver, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Hotline: 0945.255.457- Website: gmpgroups.com.vn-Email: info@gmpgroups.com.vn