logo-header.png

Quy trình tư vấn chứng nhận ISO 9001, 13485, 15378, 22000

Chia sẻ:

Hiện nay các doanh nghiệp sản xuất – dịch vụ tại Việt Nam ngày càng chú trọng tới việc xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) như ISO 9001, ISO 13485, ISO 22000, ISO 15378…nhằm kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm, tạo ra môi trường làm việc an toàn…Tuy nhiên, để xây dựng HTQLCL không phải điều đơn giản, đòi hỏi phải có sự đầu tư về con người, trang thiết bị và các hồ sơ thủ tục liên quan. GMP Groups có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm thực chiến triển khai HTQLCL, đảm bảo việc tư vấn toàn diện các tiêu chuẩn ISO cho đến khi nhận được chứng chỉ.

Dịch vụ tư vấn chứng nhận ISO của GMP Groups

Tiêu chuẩn ISO là bộ tiêu chuẩn quốc tế được đặt ra bởi ISO nhằm khiến cho mọi thứ được thực hiện theo đúng chuẩn mực bao gồm cung cấp thông số kỹ thuật chuẩn Quốc tế để đảm bảo cho các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Các tiêu chuẩn ISO tiêu biểu được tư vấn bởi GMP Groups bao gồm:

Các tiêu chuẩn ISO tiêu biểu được tư vấn bởi GMP Groups

ISO 9001: Hệ thống quản lý chất lượng yêu cầu chung

ISO 13485: Hệ thống quản lý chất lượng trang thiết bị y tế

– ISO 15378: Hệ thống quản lý chất lượng bao bì dược phẩm

– ISO 14001: Hệ thống quản lý môi trường

– ISO 22000: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

– ISO 17025: Yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

Quy trình tư vấn chứng nhận ISO tại GMP Groups

quy trình tư vấn chứng nhận ISO tại GMP Groups

Quy trình tư vấn chứng nhận ISO tại GMP Groups

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khách hàng, lập báo giá và ký kết hợp đồng

– GMP Groups trao đổi với khách hàng về các thông tin: tiêu chuẩn áp dụng (ISO 9001, ISO 13485, ISO 15378, ISO 22000…); phạm vi, địa điểm áp dụng; số lượng nhân sự, phòng ban…

– Sau khi tiếp nhận thông tin, GMP Groups lập báo giá chi tiết. Có thể bao gồm phí chứng nhận nếu khách hàng yêu cầu trọn gói.

– Thương thảo và ký hợp đồng tư vấn với khách hàng.

Bước 2: Khảo sát thực tế, thực trạng quản lý tại doanh nghiệp

– Tùy theo yêu cầu của các tiêu chuẩn tư vấn (ISO 9001, 13485, 15378, 22000…), chuyên gia GMP Groups sẽ xác định các nội dung khảo sát phù hợp.

– Các nội dung khảo sát có thể bao gồm: quan sát nhà xưởng, môi trường làm việc, thiết bị, tài liệu, hồ sơ.

– Chuyên gia GMP Groups lập “Báo cáo kết quả khảo sát” và dự kiến ”Danh mục tài liệu” cần cây dựng.

– Doanh nghiệp thành lập Ban ISO để chịu trách nhiệm triển khai áp dụng hệ thống quản lý. Thành phần ban ISO thường bao gồm: Lãnh đạo, Các trưởng phòng/ bộ phận, các cán bộ nghiệp vụ phụ trách những hoạt động chính của công ty.

Bước 3: Lập kế hoạch tư vấn, phân công nhiệm vụ cho bộ phận tư vấn

– Chuyên gia được phân công có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai chi tiết để gửi cho khách hàng

– Thảo luận với khách hàng để thống nhất kế hoạch triển khai.

Bước 4: Đào tạo nhận thức, nội dung tiêu chuẩn ISO, xây dựng hệ thống tài liệu theo yêu cầu phù hợp với thực tế doanh nghiệp

– Thực hiện đào tạo nhận thức chúng về chất lượng/môi trường/ an toàn thực phẩm…

– Thực hiện đào tạo diễn giải về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001, 13485, 15378, 22000, 14001, 17025…

– Thực hiện đào tạo cách thức xây dựng văn bản các hệ thống quản lý.

– Thành phần tham dự đào tạo: Lãnh đạo công ty, Phụ trách các phòng ban, CBCNV các phòng ban thuộc lĩnh vực tư vấn.

Bước 5: Ban hành hệ thống tài liệu và hướng dẫn áp dụng

– Hướng dẫn xây dựng văn bản tại từng phòng ban.

– Góp ý, chỉnh sửa tài liệu trực tiếp với từng phòng ban biên soạn thuộc công ty.

– Nhận góp ý, hoàn thiện văn bản trước khi ban hành.

– Hướng dẫn ban hành, cấp phát tài liệu đến các phòng ban

– Tổ chức đào tạo áp dụng hệ thống văn bản mới, hướng dẫn thiết lập các hồ sơ công việc.

Đây là giai đoạn lâu dài và quan trọng nhất trong quá trình tư vấn ISO. Vì vậy đòi hỏi sự quyết tâm và tham gia của lãnh đạo, các CBCNV biên soạn tài liệu phải có năng lực, nhiệt tình và am hiểu rõ công việc.

Bước 6: Đào tạo chuyên gia, hướng dẫn đánh giá nội bộ tại doanh nghiệp

– Đào tạo đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 19001. Thành phần tham gia gồm: Lãnh đạo, Ban ISO, Phụ trách các phòng ban/ bộ phận, CBCNV được phân công biên soạn tài liệu.

Khóa đào tạo này nhằm trang bị các kỹ năng cần thiết cho CBNV tham gia vào hoạt động đánh giá nội bộ trong công ty sau này. Kết thúc khóa đào tạo sẽ có bài kiểm tra để đánh giá khả năng của các CBNV tham gia.

Bước 7: Hỗ trợ khắc phục những điểm chưa phù hợp trong đánh giá nội bộ và hoàn thiện hệ thống

Thường khi hệ thống mới đưa vào áp dụng lần đầu phải thực hiện 2 lần Đánh giá nội bộ để rà soát lại hiệu lực áp dụng tại các phòng ban, cũng như rèn luyện khả năng đánh giá trong thực tế.

Trong lần đầu tiên, chuyên gia GMP Groups sẽ tham gia hướng dẫn các kỹ năng đánh giá trong thực tế. Sau đó hướng dẫn khắc phục, cải tiến sau đánh giá nội bộ.

Bước 8: Hướng dẫn đăng ký, đánh giá chứng nhận với tổ chức chứng nhận và theo dõi đánh giá

– GMP Groups sẽ tư vấn đăng ký chứng nhận ISO ở các đơn vị chứng nhận phù hợp với khách hàng.

– Hướng dẫn thủ tục đăng ký chứng nhận ISO và gửi hồ sơ tới tổ chức chứng nhận.

– Theo dõi quá trình đánh giá chứng nhận.

– Hướng dẫn thực hiện khắc phục, cải tiến và gửi hồ sơ tới tổ chức chứng nhận (nếu có các điểm không phù hợp được nêu trong báo cáo)

– Trao giấy chứng nhận ISO.

Bước 9: Nghiệm thu hợp đồng tư vấn

Bước 10: Hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến hệ thống trong quá trình hoạt động

Mọi thắc mắc liên quan tới tư vấn tiêu chuẩn ISO nói chung và chi tiết các hệ thống quản lý chất lượng, quý khách hàng vui lòng liên hệ GMP Groups để  được hỗ trợ trực tiếp từ chuyên gia.