logo-header.png

Thủ tục cấp Giấy phép xử lý chất thải công nghiệp mới nhất

Chia sẻ:

Chất thải công nghiệp luôn là bài toán nan giải đối với các doanh nghiệp cũng như nhà quản lý môi trường. Chất thải công nghiệp nếu không được xử lý đúng cách trước khi thải ra môi trường sẽ ảnh hưởng không chỉ đến quá trình sản xuất của chính doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng lâu dài đến môi trường sống của người dân. Trong bài viết sau, GMP Groups chia sẻ đến doanh nghiệp thủ tục cấp Giấy phép xử lý chất thải công nghiệp theo quy định mới nhất hiện hành.

Chất thải công nghiệp là gì?

Chất thải công nghiệp là chất thải được phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, của các nhà máy, công ty, xí nghiệp. Chất thải công nghiệp bao gồm chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Xử lý chất thải công nghiệp

Theo khoản 8 Điều 3 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, xử lý chất thải là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật (khác với sơ chế) để làm giảm, loại bỏ, cô lập, cách ly, thiêu đốt, tiêu hủy, chôn lấp chất thải và các yếu tố có hại trong chất thải.

Đối với xử lý chất thải công nghiệp thông thường: Chất thải công nghiệp thông thường không thuộc nhóm chất thải nguy hại, yếu tố nguy hại cũng dưới mức ảnh hưởng đến sức khỏe, do đó mà nhà nước hạn chế tối đa các thủ tục không cần thiết đối với đối tượng xử lý loại chất thải này.

Đối với xử lý chất thải công nghiệp phải kiểm soát: Trường hợp chất thải công nghiệp phải kiểm soát chưa được phân định thì được quản lý như chất thải nguy hại.

Đối với xử lý chất thải nguy hại: Các chủ xử lý chất thải nguy hại đã được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại được phép thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường (Theo Nghị định 38/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu).

Vậy phạm vi bài viết sẽ giới thiệu về thủ tục xin cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại. Doanh nghiệp được cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại sẽ được phép xử lý các loại chất thải công nghiệp còn lại.

Thủ tục xin cấp Giấy phép xử lý chất thải công nghiệp mới nhất

Doanh nghiệp đăng ký xin cấp Giấy phép xử lý chất thải công nghiệp cần lưu ý các nội dung sau:

Thành phần hồ sơ

– 01 Đơn đăng ký hành nghề quản lý chất thải nguy hại (cấp lần đầu) theo mẫu (Quy định tại Phụ lục 5(A.1) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT);

– 01 bản sao đánh giá tác động môi trường hoặc giấy tờ thay thế theo quy định tại Phụ lục 5 B.1;

– 01 bản sao văn bản về quy hoạch có nội dung quản lý, xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt;

– Các giấy tờ pháp lý đối với trạm trung chuyển chất thải nguy hại (nếu có) (Phụ lục 5 (B.1);

– Các mô tả, hồ sơ theo mẫu (Phụ lục 5 (B.1);

– Kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại theo mẫu (Phụ lục 5C). Kế hoạch vận hành thử nghiệm được đóng quyển riêng với bộ hồ sơ đăng ký (có thể nộp đồng thời hoặc sau thời điểm nộp hồ sơ).

Thủ tục, quy trình xin cấp phép

Bước 1. Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp 02 bộ hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2. Kiểm tra hồ sơ

Cơ quan cấp phép kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản để yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu cần).

Bước 3. Chấp thuận Kế hoạch vận hành thử nghiệm và lấy ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương (nếu có)

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xem xét nội dung hồ sơ đăng ký, cơ quan cấp phép xem xét kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại và thông báo để tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc xem xét kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại, Cơ quan cấp phép có văn bản chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm theo mẫu tại Phụ lục 5.D Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.

Bước 4. Tổ chức, cá nhân thực hiện vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại (nếu có)

Đối tượng đăng ký được phép tạm thời thu gom, vận chuyển hoặc tiếp nhận chất thải nguy hại để vận hành thử nghiệm. Cơ quan cấp phép có thể đột xuất kiểm tra cơ sở; lấy mẫu giám sát trong quá trình vận hành thử nghiệm

Bước 5. Thông báo kết quả vận hành thử nghiệm (nếu có)

Sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại, tổ chức, cá nhân nộp 02 (hai) bản báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.Đ Thông tư 36/2015/TT-BTNMT đến cơ quan cấp phép. 

Trường hợp trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày có văn bản chấp thuận mà không có báo cáo hoặc không có văn bản đăng ký gia hạn, hoặc giải trình gửi cơ quan cấp phép thì phải đăng ký vận hành thử nghiệm lại.  

Trường hợp báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm không đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc có nội dung không đầy đủ, chưa hoàn thiện; cơ quan cấp phép thông báo cho tổ chức, cá nhân để điều chỉnh, hoàn thiện hoặc vận hành thử nghiệm lại.

Bước 6. Tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện và cấp phép xử lý chất thải nguy hại

Sau khi nhận được báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại và văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường (nếu có), cơ quan cấp phép tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại, trạm trung chuyển chất thải nguy hại (nếu có), đồng thời lựa chọn tiến hành một trong hai hoạt động sau để đánh giá điều kiện cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại:

+ Thành lập Nhóm tư vấn kỹ thuật về việc cấp phép xử lý chất thải nguy hại (thành phần bao gồm các chuyên gia về môi trường và các lĩnh vực có liên quan khác);

+ Tổ chức lấy ý kiến của chuyên gia hoặc các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các trường hợp khác:

Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng đủ các điều kiện, yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý theo quy định, cơ quan cấp phép thông báo bằng văn bản hoặc kết hợp trong biên bản kiểm tra.

Sau khi nhận hồ sơ đăng ký hoàn thiện theo quy định, cơ quan cấp phép xem xét; cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại.  Trường hợp quá 06 (sáu) tháng mà tổ chức, cá nhân không nộp lại hồ sơ hoặc không có văn bản giải trình hợp lý theo quy định thì hồ sơ đăng ký được xem xét lại từ đầu.

Căn cứ pháp luật

– Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

+ Quy định tại Điều 9, 10 Nghị định.

– Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

+ Thành phần hồ sơ: quy định tại Điều 16 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.

+ Thời hạn xử lý hồ sơ: quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 17 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.

Kết luận 

Trên đây là một số thông tin cần thiết giúp doanh nghiệp hiểu rõ quy trình, thủ tục xin cấp Giấy phép xử lý chất thải công nghiệp mới nhất hiện nay.

GMP Groups là nhà thầu  TƯ VẤN THIẾT KẾ – THI CÔNG PHÒNG SẠCHHỆ THỐNG CƠ ĐIỆN 

CÔNG TY CỔ PHẦN GMP GROUPS

Địa chỉ: số 273 Hoa Ban, KĐT Sinh thái Ecoriver, P. Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Hotline/zalo: 0945.255.457 – Website: gmpgroups.com.vn – Email: info@gmpgroups.com.vn