logo-header.png

TRS 961 (2011) – Phụ lục 6 – WHO GMP cho dược phẩm vô trùng

Chia sẻ:

Trong quá trình triển khai áp dụng các hướng dẫn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong khuôn khổ Chương trình Tiền đánh giá dược phẩm của WHO, một số thay đổi đã được đề xuất và thực hiện. Để dễ theo dõi, bản hướng dẫn đầy đủ này đã được tái bản dưới dạng phụ lục của báo cáo mới nhất của Hội đồng chuyên gia WHO về Tiêu chuẩn Dược phẩm.

Xem đầy đủ nội dung phụ lục tại: Thực hành tốt sản xuất các dược phẩm vô trùng