logo-header.png

Dịch vụ tư vấn hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị

Chia sẻ:

Hiện nay trong tất cả các lĩnh vực, việc sử dụng các thiết bị đo lường để theo dõi kiểm soát các thông số quá trình là hết sức cần thiết. Để đảm bảo thiết bị đo lường chính xác, sai số nằm trong giới hạn cho phép thì các thiết bị này trước hết phải được sản xuất bởi hệ thống dây chuyền sản xuất có chất lượng, có nguồn gốc. Sau đó các thiết bị phải được hiệu chuẩn và kiểm định ban đầu và định kỳ. Để xác định được việc kiểm định, hiệu chuẩn là bắt buộc hay không, trước hết người sử dụng phải tiến hành phân loại thiết bị đo lường.

Để đảm bảo thiết bị đo lường chính xác, sai số nằm trong giới hạn cho phép thì các thiết bị này trước hết phải được sản xuất bởi hệ thống dây chuyền chất lượng, có nguồn gốc, phải được hiệu chuẩn và kiểm định ban đầu và định kỳ. 

Để xác định được việc kiểm định, hiệu chuẩn là bắt buộc hay không, trước hết người sử dụng phải tiến hành phân loại thiết bị đo lường.

1. Phân loại thiết bị đo lường 

Thông qua mục đích sử dụng, các thiết bị đo lường sẽ được chia thành 2 loại:

a. Phương tiện đo lường nhóm 1

Là các phương tiện đo được sử dụng trong các nghiên cứu khoa học, điều khiển, điều chỉnh quy trình công nghệ, kiểm soát chất lượng trong sản xuất. Hoặc các mục đích khác không nằm trong phạm vị của phương tiện đo lường nhóm 2 được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố.

b. Phương tiện đo lường nhóm 2

Là các phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán. Mục đích là bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và các hoạt động công vụ khác phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng.

2. “Kiểm định” hay “Hiệu chuẩn”? Khi nào Kiểm định bắt buộc? 

Sau khi phân loại được phương tiện đo lường sử dụng, người sử dụng phải tuân thủ việc hiệu chuẩn/kiểm định như sau:

(Sơ đồ) 

Đối với phương tiện đo nhóm 1 việc “kiểm định” hay “hiệu chuẩn” mang hình thức tự nguyện của tổ chức, cá nhân. Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn “kiểm định” hoặc “hiệu chuẩn” hoặc cả hai tùy theo yêu cầu và mong muốn của họ.

Phương tiện đo nhóm 1 được “kiểm định”, “hiệu chuẩn” tại các đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường tuân theo nghị định 105/206/NĐ-CP và nghị định 154/2018/NĐ-CP.

Đối với phương tiện đo nhóm 2 việc “kiểm định” có tính chất bắt buộc, phải tuân thủ theo yêu cầu theo quy định của pháp luật. Các phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm định trong các trường hợp sau đây:

– Kiểm định ban đầu khi đưa vào sử dụng

– Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng

– Kiểm định sau khi sửa chữa

Các phương tiện đo lường nhóm 2 phải được kiểm định tại các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường “được chỉ định” tuân theo nghị định 105/2016/NĐ-CP và nghị định 154/2018/NĐ-CP.

3. Dịch vụ hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị của GMP Groups

Hiểu rõ bản chất về kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị đo lường, GMP Groups tự tin mang đến cho khách hàng dịch vụ kiểm định và hiệu chuẩn đầy đủ với các lợi ích:

– Đưa ra kết quả chính xác nhằm giúp khách hàng đánh giá và sử dụng thiết bị phù hợp. 

– Thiết bị đo chính xác và còn hiệu chuẩn.

– Quy trình và hồ sơ được chuẩn hóa.

– Người thực hiện “kiểm định’ “hiệu chuẩn”  được đào tạo bài bản và có chứng chỉ.

– Tư vấn cho khách hàng cách thức sử dụng thiết bị phù hợp nhất. 

– Thời gian nhanh và thuận tiện cho khách hàng.

– Hồ sơ và tem kiểm định có giá trị pháp lý.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được hỗ trợ nhanh nhất:

GMP Groups là nhà thầu  TƯ VẤN THIẾT KẾ – THI CÔNG PHÒNG SẠCHHỆ THỐNG CƠ ĐIỆN 

CÔNG TY CỔ PHẦN GMP GROUPS

Địa chỉ: Số 273 Hoa Ban, KĐT Sinh thái Ecoriver, phường Hải Tân, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Hotline/zalo: 0945.255.457 – Website: gmpgroups.com.vn – Email: info@gmpgroups.com.vn