logo-header.png

Giai đoạn xin cấp phép xây dựng dự án đầu tư

Chia sẻ:

Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. GMP Groups xin gửi tới quý chủ đầu tư các nội dung xin cấp phép xây dựng dự án. Đặc biệt các thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà máy dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm BVSK.

Xin cấp phép xây dựng

Thành phần hồ sơ xin cấp phép xây dựng dự án nhà máy dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, thực phẩm BVSK 

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu (01 bản chính).

– Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; giấy tờ về quyền sở hữu công trình đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo; giấy uỷ quyền đối với trường hợp được chủ sở hữu công trình uỷ quyền thực hiện sửa chữa, cải tạo (01 bản sao).

– Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM dược phẩm, ĐTM mỹ phẩm, ĐTM thực phẩm BVSK) hoặc Giấy xác nhận đã cam kết bảo vệ môi trường (01 bản sao).

– Bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã được chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định (02 bản chính).

– Giấy Chứng nhận ĐKKD hoặc Giấy Chứng nhận đầu tư (01 bản sao).

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 6 (mẫu 1) Thông tư 10/2012/TT-BXD, ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng. Trường hợp đề nghị cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng (01 bản chính). 

– Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Quyết định thu hồi và giao đất của cấp có thẩm quyền hoặc Hợp đồng thuê lại đất kèm biên bản giao đất tại thực địa); giấy tờ về quyền sở hữu công trình, đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo; giấy uỷ quyền, đối với trường hợp được chủ sở hữu công trình uỷ quyền thực hiện sửa chữa, cải tạo (01 bản sao).

– Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, ý kiến bằng văn bản về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định (01 bản chính).

– Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm (01 bản chính).

– Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế (01 bản chính) theo mẫu có sẵn, kèm theo bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

Cơ sở pháp lý: 

– Luật Xây dựng năm 2014;

– Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Hoàn thành thủ tục đấu nối cơ sở hạ tầng 

Theo Nghị định 29/2008/NĐ-CP trình tự thực hiện thủ tục đấu nối cơ sở hạ tầng bao gồm: 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ theo quy định của pháp luật

Các đơn vị chuẩn bị hồ sơ đấu nối (Cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, giao thông) từ các dự án thành phần vào hệ thống Hạ tầng kỹ thuật chung của KCN (thành phần và số lượng hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Quyết định 205/QĐ-KCNC ngày 05/7/2017).

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng quản lý quy hoạch xây dựng và môi trường của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp 

Người đến nộp hồ sơ là cá nhân đại diện hợp pháp được cấp theo Giấy chứng nhận đầu tư hoặc người được ủy quyền của người đại diện hợp pháp.

Bước 3: Nhận thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng trong Khu công nghiệp 

Bước 4: Tiến hành đầu nối và lập biên bản xác nhận giữa các bên

Hồ sơ trình thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng trong Khu công nghiệp.

+ Đơn xin thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng trong Khu công nghiệp (theo mẫu).

+ Văn bản phôtô Chứng chỉ quy hoạch xây dựng Ban quản lý các Khu công nghiệp cấp.

+ Bản vẽ thiết kế cơ sở của dự án (đã được cơ quan có thẩm quyền có ý kiến).

Cơ sở pháp lý:  Nghị định 29/2008/NĐ-CP

Trên đây là một số thông tin về giai đoạn xin cấp phép xây dựng dự án đầu tư. Nếu bạn cần tư vấn chi tiết, rõ ràng hơn hãy liên hệ ngay với chúng tôi Hotline/zalo: 0945.255.457